onze websites : euromediarts | Show Web | Radio Web | TV Web | Film Web | 50's Web | Norbert Web | Nieuw | Zoeken | Contact
klik op de KNOP
hierboven voor
DE NATONALE
VERHALEN
klik op de KNOP
hierboven voor
DE NATONALE
VERHALEN
OVERZICHT VAN
DE MEER DAN
100 PAGINA'S
VAN
HET SHOW WEB
KIES HIERONDER EN SURF NAAR EEN ANDERE SHOW WEB RUBRIEK :
OVER DANSORKESTEN - BALORKESTEN EN COVERBANDS

Van de "boogie woogie" tot de "tango" het kwam allemaal uit Amerika. Jazzorkesten gregen een grotere gage als ze ook dans-muziek konden spelen en muzikale combo's waren goedkoper dan de big bands. Dit is in een notendop de geschiedenis van het bal- orkest. Het woord "bal" komt van het Latijn "ballare", wat dansen betekend. Maar toch is het niet aan Bart De Wever besteed...

Meteen na de Tweede Wereldoorlog waren de jazzy combo's en big bands niet meteen verdwenen. Op de foto boven de "Louis Fiers Big Band" die grotendeels overleefde door de financiŽle steun van de de Fiers familie die een veelbezochte muziekhandel hadden. Toen echter op bals het publiek aan de orkestleider vroeg om "de bamba" (kusjesdans) of de "Boerinnekesdans" kreeg Louis Fiers bijna een hartaanval. Het orkest speelde wel nog in het voorprogramma van rockster Bill Haley bij zijn eerste optreden in BelgiŽ. Sinds het einde van vorige eeuw is er een heropleving van de big bands. Echter meer als (amateur) orkesten die optreden met een repertoire van gekende jazz klassiekers.

DANSEN OP DE TONEN VAN HET BALLROOM ORKEST...

Als iemand het heeft over de jaren vijftig dan denkt iedereen meteen aan rock 'n roll. Maar tot in het begin van de jaren zestig was het ballroom genre erg po- pulair. Ballroom orkesten zoals het Engel- se van Victor Sylvester (zie foto boven links) waren wereldberoemd en verkoch- ten miljoenen LP's. In navolging ontston- den in andere (vooral Europese) landen ballroom orkesten. Zo ook in Nederland het orkest van Jan Corduwener (foto links tijdens een stereo platenopnamesessie).

DANSEN OP DE TONEN VAN HET BALORKEST...

Bij zo een echt bal hoor- de  een balorkest, dat wist hoe snel het een wals moest spelen en hoe een echte “jerk” moest klin- ken. Muzikanten hadden bijna zonder uitzondering podiumervaring. Elk genre en elke stijl kwam aan bod. Onmisbaar voor mu- ziekliefhebbers en dansfa-naten. Met een kleine pau- ze tussen twee nummers werd zes uur lang gemusi- ceerd. En "overuren" wa-ren altijd welkom...

In Nederland en Bel- giŽ waren er duizen- den balorkesten  die optraden op festivals, in kroegen, op bruilof- ten of andere feesten. Professionele artiesten waren vaak te duur om voor zoiets in te huren, een balorkest was dan ook een prima alterna- tief. Orkesten die be- kende nummers ver-tolkten trokken veel meer publiek dan on-bekende bands met ei-gen repertoire.
Balorkesten poseerden graag op een trap. Op de foto rechts het Ne- derlandse  orkest   van

Frans Hakkert, hij trouwde met de Belgische Arly Day, de zangers van het orkest. Op de foto links boven het "Roger Declercq Combo" uit Maldegem (Oost-Vlaanderen / BelgiŽ).

Onze medewerker in de USA, Marc De Vlieger, maakte meer dan 15 jaar deel uit van het orkest "The Nordas". Over deze boeiende topjaren voor orkesten wil hij een boek schrijven vol herinne- ringen en anekdotes. Binnenkort meer hierover in ons Show Web !

EEN WEEKSCHOOL VOOR GROTE VEDETTEN...

Honderden muzikanten vonden werk of een welgekomen bijverdienste door in een bal-orkest te spelen. Het verdwijnen van de orkesten wad dan ook een pijnlijk verlies voor de populaire muziek.

Tientallen studiomuzikanten en producers begonnen hun muzikale loopbaan in een bal- orkest. Maar ook vele vedetten waren lid van, of waren de zanger van een balorkest. He- lemaal links (op de foto boven links) staat : Ignace (Baert) van "More Than Sympathie" fier te poseren als lid van het orkest "The Top Players" van zijn vader (rechts op de foto). Alvorens door te breken als zanger speelde hij gitaar bij "The Rubys", die hem tijdens zijn solo carriťre zouden blijven begeleiden : Marc Dex (staand rechts op de foto boven rechts)Op de foto links onder Norbert (je-weet-wel van "Liedje voor Mary-Ann) als muzikant (piano, accordeon en gitaar) bij het dans- en cabaret orkest "De Troubadours". En de foto rechts onder Will Tura. Zittend in het midden van de rijd onder.

DANSEN WAS DE (INTERNATIONALE) REGEL WEL...

Bals en dansfeesten waren vooral pipulair in de landen met een Westerse cultuur en in de Zuid Amerikaanse landen. Neem bijvoorbeeld "The Scimitars", in Canada in de jaren zestig een van de populairste "dance bands" (balorkesten), had volgende bezetting :  Lead Guitar - Trombone - Vocals / Rhythm Guitar -Lead Vocalist / Bass / Drums / Trumpet - Vocals (zie foto links onder en luister naar een opname vde Fransen kent wel niet ver- wonderen. Op de foto rechts onder het achtkoppige dansorkest van Francis Guillon.

 

"THE SCIMILARS" TIJDENS EEN OPTREDEN :
De (voor deze webpagina ingekorte) versie van de "Flight Song" geeft een goed klank- beeld van hoe de orkesten in de '60's klonken.

 
  Showbizz verhalen nationaal deel 3 showbizz verhalen nationaal deel 5  
 
 
copyright  √‚¬©   euromediArts   |  alle rechten voorbehouden   |  redactie : Carolien van der Weerd, Jean Brits en Marc De Vlierger
origineel verantwoordelijk voor tekst, webdesign en grafiek : Marianne Dupont en Jos Verlinde
Gedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
Vragen, suggesties, medewerking aan het Show Web : 
stuur een e-mail naar de redactie