om de tablet webpagina te vergroten : met twee vingers gelijktijdig links en rechts vegen
NEDERLANDSE
MAGAZINES
SCHATTEN
OP ZOLDER  :
TUNEY TUNES
MUZIEK EXPRESS
 ROMANCE
MUZIEK PARADE
teenbeat
popFOTO /
MZIEKKRANT /
OOR /  Weekend
 FREE RADIO MAG.
 PICK UP
zie volgende pag.
OVERZICHT VAN
DE MEER DAN
100 PAGINA'S
VAN HET SHOW WEB
Nederlandse Muziekmagazines
  het allereerste Nederlandstalig muziektijdschrift.

Het was de Eindhovense drukker, wijlen J. van Haaren, die mid- den in de oorlog het eerste nummer van dit later beroemd ge- worden blad in zeer beperkte oplage op de markt bracht. De druk- kerij bestaat nog (nu aan de Fransebaan), het tijdschrift helaas niet. Om de Duitse bezetter om de tuin te leiden werd de prijs in Belgische francs vermeld. Want Amerikaanse muziek was zwaar verboden... en Tuney Tunes bevatte de teksten van songs uit de USA. Exemplaren van Tuney Tunes zijn nu een collectors item en er worden 'gekke prijzen' betaald om oude nummers van het blad in handen te krijgen.

vorigee volgende   <<  Klik op volgende en bekijk covers van andere nummers
muziek expres
toonaangevend in Nederland !

De uitgever van Muziek Expres was een lange tijd een  voor- aanstaande figuur in de Nederlandse showbizz. Niet alleen door ME (veel gebruikte afkorting voor Muziek Expres) maar hij had ook een eigen theaterbureau, organiseerde jazz- en popconcerten en bracht wereldsterren naar Nederland. Lang voor de Veronica en andere hitparades waren ook de hitlijs- ten van ME bepalend. Acket zou later andere muziektijd- schriften, zoals Tuney Tunes (zie boven) opslorpen.
Covers uit de diverse periodes zijn te bekijken hiernaast rechts.

Klik volgende en bekijk covers andere  nummers  >   vorige volgende
 
    Het moest niet altijd voor "teenagers" zijn...
  Romance
  bracht romantiek voor "twintigers"

Begin van de zestiger jaren werd de tijdschriftenmarkt overspoeld met magazines voor "teenagers" (tieners). Eenmaal twintig leek je niet meer mee te tellen. Enkele pientere Nederlandse uitgevers zagen het "gat in de markt" en begonnen met de uitgave van een maandblad dat zich specifiek richtte tot die jonge lui die net de tienerjaren achter de rug hadden. Natuurlijk kwam ook die trend uit de USA, waar men al lang de "twens" (twintigers) had ontdekt.
Het blad bracht korte en romantische liefdesverhalen, rijkelijk en in kleur geïllustreerde reportages over wat wij nu "BV's" zouden noemen en introduceerde ook in de lage landen het fotostripverhaal. "Romance" was van huis uit Nederlands was ook te koop ook in Vlaanderen.

 
muziek parade
de Nederlandse concurrent !

In de eerste helft van de jaren zestig bekampen Muziek Expres en Muziek Parade elkaar om de gunst van de lezers, Tuney Tunes verhuist naar de achtergrond omdat men niet meedoet aan de trend om meer foto's en kleurenposters te publiceren, maar men de oude formule hanteert met veel tekst. De concurrentiestrijd neemt soms vreemde vormen aan: een tijdlang kan Muziek Expres geen songteksten publiceren die uit werden gegeven door de eigenaar van Muziek Parade. MP had ook lange tijd een eigen programma op Radio Luxemburg. Met de explosie van popmuziek in de jaren zestig verschijnen ook nieuwe titels.  Rond 1985 is de concurrentie zo groot dat het blad verdwijnt.

Klik op volgende en bekijk covers van andere nummers  >>    vorige volgende

Te mooi om waar te zijn...
teenbeat

"teenbeat" was een keurig en kleurig gedrukt maandblad dat de concurrentie aanging met "Muziek Expres" en "Muziek Parade". Het werd na een paar jaar verkocht aan Paul Acket die het liet samensmelten met het posterblad "PopFoto". Dit blad komt voort uit het oude "Tuney Tunes", dat door Acket werd overgenomen en omgevormd tot een maandblad dat vrijwel uitsluitend uit posters, op mooi papier gedrukt, bestond.
In de originele "teenbeat" waren een aantal bladzijden die voor Nederland en Vlaanderen verschillend waren wat inhoud betreft. Wanneer Vlaamse vedetten zoals Louis Neefs (Margrietje) en Norbert (En dat vergeet ik nooit  succes hadden in beide lan- den dan verscheen het artikel echter op de gemeenschappelijke pagina's ( zie boven rechrs).

pop FOTO
MUZIEKKRANT OOR
Weekend

Popfoto (boven links) komt voort uit het oude Tuney Tunes, dat door Acket wordt overge- nomen en omgevormd tot een maandblad dat vrijwel uitsluitend uit posters op mooi papier gedrukt Op 1 april 1971 verschijnt het eerste nummer van een veertiendaagse muziekkrant : MUZIEKKRANT OOR (boven midden). De formule lijkt sterk op het Amerikaanse Rolling Stone van de jaren zestig. Aanvankelijk lijkt het blad nogal op Aloha, al is het alleen maar dat ze bij dezelfde drukkerij gemaakt worden. Na een moeilijke aanloopperiode ontwikkelt Oor zich echter tot het toonaangevende Nederlandse muziekblad.
Weekend VARA TV Magazine (boven rechts) brengt elke week het laatste spraakmakende showbizznieuws met daarbij de meest opzienbarende foto’s. En telkens de meest spraak- makende geruchten en onthullingen over het koninklijk huiss

 FREE RADIO MAGAZINE

Het lijfblad van de zeezender fans in de Benelux Vanaf 1973 trokken stichters José Herps en Alfred Debals uit Amsterdam erop uit om foto's en interviews te maken. Een groot deel van de inhoud werd echter bijeen geschreven door lezers die de vrije radio in de buurt volgden. Ook de zelfbouwschema's van radiozenders waren populair. In 1987 werd het blad overgeno- men door Jeroen van Baaren en die gooide het roer om : professionele artikels over radio in binnen- en buitenland. De nieuwe formule sloeg echter niet aan en in 1988 was de verkoop zo laag dat de uitgave werd stopgezet.

PICK UP was Nederlands-Belgisch en vind je op de volgende pagina
  nationale muziekmagazines Belgische muziekmagazines    
copyright  ©   alle rechten voorbehouden   |  redactie : Carolien van der Weerd, Jean Brits en Marc De Vlierger
origineel verantwoordelijk voor tekst, webdesign en grafiek : Marianne Dupont en Jos Verlinde
Gedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
Vragen, suggesties, medewerking aan het Show Web : 
stuur een e-mail naar de redactie