Internationale
showbizz verhalen

Een verzammeling van pittige, romantische en historische verhalen over bekende en minder bekende vedetten.

Internationale
Vedetten Specials

De "Specials" : een kleine en grote foto met een korte biografie van enkele interna- tionale vedetten actief tussen 1945 tot 1990.

Zo was het Eurovi-
sie Songfestival

Je vindt het geweldig of banaal maar 't is een jaarlijks weer- komend fenoomeen: het Euro- visieSongfestival.. Hier alvast enkele historiache foto's...

Alle Vlaamse vedetten

Knokke : De Beker
voor zangvoordracht

Eeen kleine en grote foto met een korte biografie van hon- derden Vlaamse vedetten ac- tief tussen 1945 tot 1990.

Wat wel kan en wat niet !
Daarom deze "zilveren" pagina's. De bedoeling is om een foto en een beknopte tekst te brengen van enkele internationale vedetten die in die 25 jaar minimum één hitsingle bij een gekend label opnamen, of in een TV programma optraden, of deel uitmaakten van een populaire groep, show of orkest.

Wat we nog méér doen : De Internationale Vedetten Specials !
Van de populairste artiesten waarvan we exclusief materiaal bezitten brengen we speciale pagina's. Van andere artiesten waarvan we een leuk verhaal weten te vertellen verwijzen we naar onze rubriek Showbizz Verhalen.

Wat we niét doen !
Op deze pagina's vind je maar enkele van de tientallen rock- of popgroepen. Maar de bedoeling is wel om ook deze meer aan bod te laten komen. Wel hebben we al oog voor duo's, trio's en groepen die populaire muziek vertolkten of bedrijvig waren in het chanson en/of kleinkunst gebeuren.

Hou er rekening mee dat...
...sommige van de redactie en de lay-out medewerkers van deze pagina's niet eens geboren waren toen de hier vermelde vedetten aan hun carrière begonnen. Helemaal in de traditie van deze website zijn we dus aangewezen op de hulp van de (gelukkig) zeer talrijke bezoekers van het Show Web en...

Help ons deze rubriek samen te stellen !
Alle commentaar, suggesties, correcties en scans van foto's en platenhoezen zijn welkom.
Stuur een e-mail (eventueel met bijlagen). Klik hieronder, en wees gerust, net als de link hieronder wordt ook jou e-mail adres tegen "spam" beveiligd. Klik hier en : stuur een e-mail naar de euromediArts Show Web redactie

Wellicht is het een nostalgische terugblik op de showwereld van de "fifties" tot de "eighties" maar het dit boedie ons meer dan het wat keurloze, opgefokte en door marketing beheerste  BV wereldje van tegenwoordig. Daarom een webpagina's met : "Vedetten 1954-1980" met foto's van, en wat commentaar bij over vele vedetten en sterretjes uit die die tijd. En om de traditie van onze website verder te zetten : alle hulp van bezoekers (plaatjes en teksten) is welkom !
(De Show Web redactie)

Internationale Vedet
-ten vroeger en nu

Ook foto's van Internationale vedetten aan de start en op het einde van de carrière. Een unieke beeldreportage !

Internationale ontmoetingen

Internationale Vedet
-ten onder collega's

Meer dan vroeger ontmoeten ook internationale vedetten elkaar op festivals, TV-shows en informele samenkomsten.

Beat- en popgroepen
veroveren de wereld

De bigbands en balorkesten moesten wijken voor een nieuw fenomeen : de pop en beat veroverde de wereld...

Bladmuziek of een
orkestpartituur

Een documnet uit het pre-computer tijdperk : een echte vele bladzijden tellende par- tuur voor orkest.